نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک پیش دانشگاهی سالهاي گذشته (از ۸۳ تا ۹۰)

فیزیک 1 پیش تجربی

فیزیک 2 پیش تجربی

فیزیک 1 پیش ریاضی  

فیزیک 2 پیش ریاضی

+ نوشته شده توسط مهدي سراج در پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 19:11 |